Pakowanie metodą flowpack

Pakowanie metodą flowpack

System pakowania metodą flowpack jest wykorzystywany przy produkcji artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych. Cechą charakterystyczną systemu jest uniwersalność, czemu zawdzięcza swoją niesłabnącą popularność. Bardzo ogólnie rzecz
ujmując, pakowane polega na umieszczeniu produktu w folii i wykonaniu 3 zgrzewów- jednego wzdłużnego oraz dwóch poprzecznych.

 

Etapy pakowania metodą flowpack

To rodzaj pakowanego artykułu określa typ maszyny pakującej. Mogą to być na przykład JT EVO, czy JT PRO. Maszyna typu flowpack posiada następujące etapy pakowania:

  • Przygotowanie rękawa z folii nawiniętej na rolce,
  • Wykonanie zgrzewu wzdłużnego przy pomocy rolek zgrzewających,
  • Włożenie produktu do folii,
  • Wykonanie zgrzewów poprzecznych z jednoczesnym odcięciem zapakowanego produktu,
  • Odebranie zapakowanego produktu poprzez przenośnik odbierający

Maszyny pakujące typu flowpack

Maszyny pakujące typu flowpack to maszyny poziome, wyposażone w przenośnik zasilający na którym układane są produkty do zapakowania. Dobór przenośnika zasilającego uzależniony jest od właściwości pakowanego produktu. Może to być przenośnik zabierakowy lub pasowy, a w przypadku szybkich aplikacji kompletny automatyczny system zasilający.

Przy małych seriach produkcyjnych można stosować kompaktowe maszyny pakujące metodą flowpack, które poza niewielkimi rozmiarami charakteryzują się dużą uniwersalnością pozwalającą na szybkie i łatwe przezbrojenie urządzenia z produktu na produkt. Przy większej produkcji można wykorzystać urządzenia bardziej skomplikowane, wyposażone w system automatycznego podawania produktu, pracujące z wydajnością dochodzącą do 1200 sztuk na minutę. Maszyny pakujące flowpack pracują przy użyciu różnych rodzajów materiałów opakowaniowych w tym także folii na bazie papieru, folii bio degradowalnych lub folii spajanych na zimno.

SACMI Packaging & Chocolate specjalizuje się w projektowaniu kompletnych linii pakujących pozwalających na odebranie produktu z linii produkcyjnej i przekazanie go, poprzez system dystrybucji do maszyn pakujących. Wykorzystanie maszyn pakujących takich jak JT PRO, które pozwalają na osiągnięcie prędkości liniowego zgrzewania folii
dochodzącej do 120 metrów na minutę, a co za tym idzie wykonywania ponad 1000 sztuk opakowań na minutę, wymaga niejednokrotnie użycia robotów pakujących, które zastępując operatorów przy linii gwarantują prawidłowe i precyzyjne podanie produktów do maszyny pakującej.

Maszyny pakujące flowpack wyposażane są w szereg funkcji, gwarantujących efektywne pakowanie przy minimalnych stratach folii. Są to między innymi system „nie ma produktu nie ma paczki”, automatyczna sklejarka folii czy system kontroli prowadzenia folii. Wymienne głowice zgrzewające zapewniają że flowpacki zachowują swoją uniwersalność, dając możliwość pakowania szerokiego asortymentu.