Pakowanie metodą flowpack

Pakowanie metodą flowpack

System pakowania metodą flowpack jest wykorzystywany przy produkcji artykułów spożywczych, chemicznych i przemysłowych. Cechą charakterystyczną systemu jest uniwersalność, czemu zawdzięcza swoją niesłabnącą popularność. Bardzo ogólnie rzecz
ujmując, pakowane polega na umieszczeniu produktu w folii i wykonaniu 3 zgrzewów- jednego wzdłużnego oraz dwóch poprzecznych.

 

Etapy pakowania metodą flowpack

To rodzaj pakowanego artykułu określa typ maszyny pakującej. Mogą to być na przykład JT EVO, czy JT PRO. Maszyna typu flowpack posiada następujące etapy pakowania:

 • Przygotowanie rękawa z folii nawiniętej na rolce,
 • Wykonanie zgrzewu wzdłużnego przy pomocy rolek zgrzewających,
 • Włożenie produktu do folii,
 • Wykonanie zgrzewów poprzecznych z jednoczesnym odcięciem zapakowanego produktu,
 • Odebranie zapakowanego produktu poprzez przenośnik odbierający

Maszyny pakujące typu flowpack

Maszyny pakujące typu flowpack to maszyny poziome, wyposażone w przenośnik zasilający na którym układane są produkty do zapakowania. Dobór przenośnika zasilającego uzależniony jest od właściwości pakowanego produktu. Może to być przenośnik zabierakowy lub pasowy, a w przypadku szybkich aplikacji kompletny automatyczny system zasilający.

Przy małych seriach produkcyjnych można stosować kompaktowe maszyny pakujące metodą flowpack, które poza niewielkimi rozmiarami charakteryzują się dużą uniwersalnością pozwalającą na szybkie i łatwe przezbrojenie urządzenia z produktu na produkt. Przy większej produkcji można wykorzystać urządzenia bardziej skomplikowane, wyposażone w system automatycznego podawania produktu, pracujące z wydajnością dochodzącą do 1200 sztuk na minutę. Maszyny pakujące flowpack pracują przy użyciu różnych rodzajów materiałów opakowaniowych w tym także folii na bazie papieru, folii bio degradowalnych lub folii spajanych na zimno.

SACMI Packaging & Chocolate specjalizuje się w projektowaniu kompletnych linii pakujących pozwalających na odebranie produktu z linii produkcyjnej i przekazanie go, poprzez system dystrybucji do maszyn pakujących. Wykorzystanie maszyn pakujących takich jak JT PRO, które pozwalają na osiągnięcie prędkości liniowego zgrzewania folii
dochodzącej do 120 metrów na minutę, a co za tym idzie wykonywania ponad 1000 sztuk opakowań na minutę, wymaga niejednokrotnie użycia robotów pakujących, które zastępując operatorów przy linii gwarantują prawidłowe i precyzyjne podanie produktów do maszyny pakującej.

Maszyny pakujące flowpack wyposażane są w szereg funkcji, gwarantujących efektywne pakowanie przy minimalnych stratach folii. Są to między innymi system „nie ma produktu nie ma paczki”, automatyczna sklejarka folii czy system kontroli prowadzenia folii. Wymienne głowice zgrzewające zapewniają że flowpacki zachowują swoją uniwersalność, dając możliwość pakowania szerokiego asortymentu.

Kartoniarki – znaczenie i praca w procesie kartonowania

Podstawowym zadaniem kartoniarek w procesie pakowania jest opakowanie pakietów lub zestawów zapakowanych jednostkowo produktów w karton zbiorczy. Najczęściej kartoniarki wykorzystywane są w przemyśle przetwórstwa spożywczego, chemicznego, kosmetycznego i farmakologicznego.

Przykłady takich urządzeń to seria TLP lub WA. Opakowania zbiorcze kartonowe mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie ich użycie umożliwia dalszą logistykę, czyli łatwy i higieniczny transport do magazynu, a następnie do klienta końcowego.

Kartoniarki jako część procesu pakowania

Coraz częściej moduł, w którym następuje zapakowanie produktów w opakowanie zbiorcze, jest częścią linii pakującej. Działanie takiej linii można podzielić na kilka etapów:

 •  Odbiór produktu z linii produkcyjnej,
 • Zapakowanie produktów jednostkowych np. na maszynach flowpack,
 • Przygotowanie pakietu produktów w konfiguracji w jakiej znaleźć się mają w kartonie,
 • Transport pakietu do kartoniarki np. urządzenia z serii TLP lub WA ,
 • Przygotowanie przez kartoniarkę w trybie automatycznym kartonu,
 • Automatyczne włożenie przygotowanego wcześniej pakietu produktów do gotowego kartonu,
 • Zamknięcie kartonu,
 • Odbiór i transport do paletyzacji.

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami linii pakującej odbywa się poprzez zintegrowany system sterowania wyposażony w panel , umożliwiający kontrolę nad poprawnością pracy linii przez wykwalifikowanego pracownika. Dobrze jest zabezpieczyć odpowiednie buforowanie linii pakującej, pozwalające na czasowe przechowanie napływającego z linii produktu w przypadku, kiedy poszczególne maszyny chwilowo nie są gotowe na jego przyjęcie.

Na czym polega działanie kartoniarki?

Dzięki urządzeniu potocznie zwanemu kartoniarką można zapakować produkty w karton zbiorczy. Są to zaawansowane technicznie maszyny, wyposażone w oprogramowanie dopasowane do pozostałych elementów linii pakującej i gwarantujące odpowiednią komunikację pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Napływające z linii produkty dostarczane są do kartoniarki w sposób pozwalający na ich ułożenie w odpowiednie pakiety. Jednocześnie dedykowany do tego moduł kartoniarki formuje karton zaginając jego płaszczyzny, zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Następnie do kartonu ładowane są produkty, a po jego wypełnieniu jest on zamykany.

Rodzaje kartoniarek

Można wskazać kilka rodzajów urządzeń służących do pakowania towaru w kartonowe opakowania zbiorcze.

 • Pakowarki jedno-, dwu- lub trzyfunkcyjne, np. seria LTP.
  Dzięki tym urządzeniom można uformować karton o odpowiednim rozmiarze i kształcie, załadować artykuł i zamknąć opakowanie. Maszyny te stanowią zawsze element kompletnej automatycznej linii pakującej.
 • Roboty typu FAST PICKER
  To skomplikowane urządzenia umożliwiające uporządkowanie produktów ułożonych w sposób nieregularny na przenośniku i ich aplikacje do wstępnie ukształtowanych kartonów, które w kolejnym etapie procesu są zamykane i przekazywane do paletyzacji. Roboty mogą być zaangażowane na innych etapach procesu pakowania np. przy zbieraniu produktów z linii i układaniu ich w wypraskach, które pakowane są następnie w opakowania typu flowpack.
 • Urządzenia typu Wrap-Around
  To kartoniarki, które po uformowaniu spodu opakowania i ułożeniu na nim produktu/produktów owijają go kartonem, stąd nazwa. Takie opakowanie zbiorcze pozwala na dość dużą stabilizację produktów w trakcie transportu.
 • Kartoniarki typu SMART CELL
  To urządzenia, które charakteryzują się możliwością łatwego i szybkiego przezbrojenia w celu pakowania towarów w innych kształtach i rozmiarach. Bardzo dużą zaletą tych urządzeń jest możliwość przestrojenia z poziomu panelu sterowniczego.

Zalety używania kartoniarek

Największą zaletą wykorzystywania kartoniarek w procesie pakowania jest oszczędność czasu. Kolejna zaleta to ekonomia, automatycznie działająca maszyna jest w stanie zastąpić kilku wykwalifikowanych pracowników. Następna korzyść to optymalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej.
We współczesnym świecie zastosowanie profesjonalnego opakowania, z nadrukiem czy logo producenta, a więc wykorzystanie w procesie pakowania nowoczesnych urządzeń pakujących, nie tylko pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, ale sprawia, że marka i produkt stają się rozpoznawalne.

Maszyny pakujące wykorzystywane w przemyśle spożywczym — rodzaje i zastosowanie

Producenci artykułów spożywczych, poza dbaniem o najwyższe standardy wytwarzania, zobligowani są do odpowiedniego przechowywania oraz pakowania swoich produktów.

Optymalnie dobrane opakowania produktów spożywczych, nie tylko należycie zabezpieczają artykuły przed czynnikami zewnętrznymi, ale też, poprzez właściwie dobraną dekorację potrafią przykuć uwagę klienta.
Do pakowania takich artykułów służą maszyny pakujące wykorzystywane w przemyśle spożywczym takie jak flowpacki, formierki, zawijarki, kartoniarki czy też bardziej rozbudowane automatyczne linie pakujące wyposażone w systemy automatycznego podawania produktów oraz roboty pakujące.

Maszyny pakujące - Formierki

Urządzenia zwane formierkami, pozwalają w krótkim czasie złożyć i skleić opakowanie kartonowe. Proces składania kartonu na formierce polega na transporcie ręcznym lub mechanicznym, np. przy pomocy przyssawek, kartonu na stół, który odpowiednio zagina karton w wyznaczonych miejscach i nadaje mu pożądany kształt. Brzegi kartonu są sklejone klejem. Dzięki zastosowaniu formierek zyskamy:

 • Krótki czas złożenia kartonu,
 • Powtarzalny kształt,
 • Obniżenie kosztów produkcji.

Maszyny pakujące - Zawijarki

Zawijarki to specjalistyczne maszyny pakujące wykorzystywane głównie w cukiernictwie. Służą do zawijania cukierków, pralin, czekoladek czy też jadalnych figurek w specjalnie do tego przeznaczone – cienką folię lub papierki. Maszyny charakteryzują się dużą szybkością pracy, potrafią zawijać nawet 1000 sztuk w ciągu minuty. Dla porównania wykwalifikowany pracownik, w ciągu godziny, jest w stanie zawinąć w papierki od 80 do 240 cukierków, w zależności od ich kształtu i wielkości. Pozostałe zalety używania zawijarek to:

 • Wysoka wydajność pakowania
 • Obniżenie kosztów produkcji,
 • Identyczny wygląd każdego produktu,
 • Możliwość wykorzystania w linii produkcyjnej.

Maszyny pakujące - Kartoniarki

Są to wysoko wydajne maszyny pakujące wykorzystywane w przemyśle spożywczym, choć nie tylko. Najprościej mówiąc, są to linie pakujące jednostkowe produkty, już zapakowane, np. w folię, w opakowanie zbiorcze kartonowe. Przykładem takich maszyn mogą być urządzenia z serii TLP czy też WA. Zaprojektowana indywidualnie kartoniarka wyposażona jest w system układający produkty w stosy lub pakiety które w następnej kolejności są wkładane do kartonu lub tym kartonem owijane. Nowoczesne kartoniarki potrafią pracować z wydajnością od kilkunastu do kilkudziesięciu cykli na minutę. Kartoniarki pozwalają na zautomatyzowanie procesu pakowania i znaczne jego skrócenie. Zalet używania kartoniarek jest bardzo dużo, poniżej kilka z nich:

 • Maksymalnie skrócony czas pakowania,
 • Zredukowanie do minimum liczby osób zaangażowanych w proces pakowania,
 • Optymalnie wykorzystana przestrzeń produkcyjna,
 • Możliwość adaptacji urządzenia do różnych kształtów produktów,
 • Możliwość wykorzystania szerokiego wachlarza dostępnych kształtów i rodzajów kartonu,
 • Możliwość pakowania grup produktów, stosów, zestawów i pakietów.

Roboty pakujące

To wysoko zaawansowane technicznie urządzenia wykorzystywane przy budowie w pełni automatycznych linii pakujących. Są to maszyny, które zapewniają automatyczne przejęcie produktów z linii produkcyjnej, oraz ich ułożenie na podajniku maszyny pakującej. Przykładem takiego robota jest FAST PICKER, który za pomocą działających wielo-osiowo ramion zbiera napływające produkty, po czym przekazuje w odpowiedniej konfiguracji do zapakowania w folię lub karton. W większości urządzenia są spersonalizowane pod konkretny typ produkcji i artykułu. Roboty umożliwiają pakowanie produktów o różnych właściwościach i strukturze, z bardzo wysoką wydajnością w opakowania o powtarzalnym wyglądzie i jakości.
Poza instalacją urządzeń pakujących w zakładach produkcyjnych bardzo ważną kwestią jest odpowiedni system buforowania, tzn. zapewnienie ciągłości pracy linii pakującej. W razie potrzeby zatrzymanie linii, przechowanie produktów w określonym czasie, a następnie wznowienie procesu pakowania.