Konsze


Końcowym etapem przerabiania masy czekoladowej, w którym nabiera ona odpowiednich właściwości plastycznych i organoleptycznych jest proces konszowania który odbywa się po wyjściu masy z młyna pięciowalcowego. SACMI Packaging & Chocolate w swojej ofercie posiada konsze jedno lub dwu wałowe z poziomym ułożeniem wałów ( ALPHA, HOMEGA) oraz działającą już od wielu lat na rynku konszę z pionowym układem wałów ( CLOVER). Budowa każdej maszyny ma istotny wpływ na przebieg procesu konszowania (przechodzenie z fazy suchej, poprzez plastyczną do płynnej ) i warunkuje czas potrzebny do przygotowania produktu końcowego o idealnych właściwościach.
Urządzenia nadają się do procesowania produktów czekoladowych o różnych właściwościach, zarówno produktów o bardzo wysokiej jakości, czekolady o wysokiej zawartości kakao, ale także do czekolady mlecznej czy wreszcie kremów lub nadzień. Wszystkie maszyny zapewniają produkt finalny w postaci jednolitej, płynnej czekoladowej masy , która przekazywana jest do dalszych etapów produkcji. Pojemność załadunkowa konszy w zależności od modelu może wynosić od 3 do 10 ton.
Nasi specjaliści chętnie podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie odpowiednich czasów konszowania dla poszczególnych produktów i dobiorą odpowiedni do wymagań model konszy.

Konsze do czekolady | SACMI