Automatyczna dystrybucja produktów


Równie istotnym co maszyna pakująca elementem kompletnej linii jest właściwie dobrany system dystrybucji produktu, który ma za zadanie rozprowadzić produkt do znajdujących się aktualnie w produkcji urządzeń pakujących. Zróżnicowanie warunków produkcyjnych i dostępnego w zakładach miejsca sprawia, że szczególne istotna staje się możliwość indywidualnego zaprojektowania systemu odpowiednio do potrzeb klienta. Proponowane przez SACMI Packaging & Chocolate systemy dostosowywane są do ułożenia produktów na przenośnikach końcowych linii procesowych i mogą obsługiwać produkty przychodzące w rzędach jak również chaotycznie rozłożone na przenośniku. Systemy zbudowane są w oparciu o różnego typu przenośniki, stacje przekazywania, układy wyrównywania lub separowania rzędów, napędzane szykany i inne elementy, które każdorazowo dobierane są do właściwości produktu. Setki zrealizowanych projektów pozwoliły nam nabrać doświadczenia przy wykonywaniu systemów dystrybucji również do nietypowych i delikatnych wyrobów.

Serwis


Stawiamy duży nacisk na ciągły rozwój działu serwisu, który zbudowany jest w oparciu o fabrycznie przeszkolonych techników wykonujących instalacje nowych urządzeń i zapewniających obsługę gwarancyjna i pogwarancyjną. Dzięki dostępowi do części zamiennych serwis Sacmi Packaging & Chocolate Sp. z o.o. zapewnia błyskawiczną reakcję minimalizując ryzyko długiego przestoju maszyn w razie awarii.

Kontakt do serwisu

e-mail: serwis@sacmi.com.pl,
tel: +48 123957502

Części zamienne

e-mail: czesci@sacmi.com.pl,
tel: +48 123957502