Smart Cell


Przy projektowaniu kartoniarki SMART CELL główny nacisk położono na zapewnienie możliwości jak najłatwiejszego przezbrojenia maszyny. Maszyna składa się z 3 modułów – uformowanie kartonu- przygotowanie pakietu produktów- aplikacja pakietu do kartonu. Przezbrojenia w ramach modułu pierwszego dokonywane są całkowicie automatycznie z poziomu HMI bez konieczności ręcznego dostrajania podajnika płaskich kartonów lub aplikatorów kleju. Moduł drugi oparty na 2 przenośnikach wprowadzających i 2 robotach OPM Fast Picker zapewnia precyzyjne i szybkie przygotowanie odpowiedniego pakietu produktów. W ramach ostatniego modułu następuje aplikacja przygotowanego wcześniej pakietu do kartonu przy użyciu dwu osiowego robota. Ostatni moduł podobnie jak pierwszy jest całkowicie przezbrajalny z poziomu HMI.