Młyny pięciowalcowe


Urządzenia do rafinacji masy czekoladowej czyli młyny pięciowalcowe to serce każdej linii do produkcji czekolady, dlatego SACMI Packaging & Chocolate stara się nieustannie ulepszać produkowane przez siebie maszyny, wprowadzając chociażby w ostatnich latach system „MicronSense”, gwarantujący stały stopień rozdrobnienia cząstek w przerabianej masie.

Cząsteczki ulegają rozdrobnieniu dzięki różnej prędkości obrotu walców oraz poprzez docisk miedzy walcami. Maszyny wyposażone są w system zabezpieczający walce przed uszkodzeniem w przypadku wykrycia ciała obcego

Młyny pięciowalcowe produkowane przez SACMI występują w trzech modelach które odróżnia od siebie wielkość walców ( HFI513- walce o długości 1300 mm, 518- walce o długości 1800mm, 525- walce o długości 250 mm). Długość walców dobierana jest w zależności od wymaganej wydajności- zastosowanie maszyny HFI525 może zapewnić do 1.600 kg masy o rozdrobnieniu na poziomie 20 µm na godzinę.

Młyny pięciowalcowe do czekolady | SACMI