Młyny dwu walcowe


Użycie młynów dwuwalcowych jest powszechnie stosowane w większości zakładów produkujących czekoladę. Produkt dostarczany do młyna to półpłynna masa o rozdrobnieniu na poziomie 500 µm, zawierająca mniej niż 1 % cząsteczek o wielkości przekraczającej 4 mm Masa po przejściu przez tzw. “dwuwalcówkę” uzyskuje odpowiedni poziom rozdrobnienia przed wejściem do kolejnego urządzenia w etapie produkcji tj. młyna pięciowalcowego ( 120-220 µm). Co więcej włączenie maszyny do cyklu produkcyjnego pozwala na skrócenie czasu mieszania składników w mikserze. Urządzenia SACMI z serii HCP( HCP209, HCP213,HCP218) , wyposażane są w walce o różnej długości, zapewniając odpowiednią do wymagań klienta wydajność. Przechodząca przez nie masa uzyskuje jednolitą konsystencję co zapewnia jej efektywniejsze przerabianie przez młyn pięciowalcowy.

Młyny do czekolady - dwuwalcowe